IPARI PARK FEJLESZTÉSE BÉLAPÁTFALVÁN
A támogatás összege: 400 000 000 Ft

IPARI PARK FEJLESZTÉSE BÉLAPÁTFALVÁN

A projekt célja a belső erőforrásokra épülő, gazdaságélénkítő és foglalkoztatás-ösztönző térségi és helyi gazdaságfejlesztés, az ehhez szükséges helyi feltételek biztosítása, illetve a helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges önkormányzati üzleti infrastrukturális háttér és szolgáltatások fejlesztésének támogatása.
Az üzleti infrastruktúra részeként kiemelt célterület a helyi ellátáshoz kapcsolódó önkormányzati infrastrukturális feltételek megteremtése, a helyi vállalkozók megerősítése a foglalkoztatás bővítése céljából. A projektet Bélkő Nonprofit Területfejlesztési Kft. valósítja meg.

A park valódi üzleti parkként működik, hiszen a klasszikus szolgáltatásokon kívül üzemépületeket, bemutatótermeket és irodákat is lehet bérelni illetve lízingelni. A projekt keretében az Ipari Park elavult közműrendszerének felújítására: vízvezetékrendszer fejlesztésére, tűzivíz hálózat kialakítására, gázvezeték hálózat fejlesztésére, a szennyvízhálózat rekonstrukciójára, a csapadékvíz hálózat fejlesztésére, útfelújításra és a meglévő szolgáltató épület rekonstrukciójára kerül sor.

A szolgáltatóház esetében több éves, évtizedes felújítási, rekonstrukciós igény kerül kielégítésre a beruházás keretében. A szolgáltató ház felújítása során sor kerül a tetőszerkezet javítására, a villamos hálózat rekonstrukciójára és a fűtési rendszer korszerűsítésére.
A fejlesztéssel cél egy fenntartható épület kialakítása a betelepült vállalkozások számára megfelelő színvonalú szolgáltatások biztosításának lehetősége, a betelepülni szándékozó vállalkozások számára megfelelő körülmények biztosítása.

A projekt kódja: TOP-1.1.1-15-HE1-2016-00001
A támogatás összege: 400 000 000 Ft