SAJTÓKÖZLEMÉNY

IPARI PARK FEJLESZTÉSE BÉLAPÁTFALVÁN

A projekt célja a belső erőforrásokra épülő, gazdaságélénkítő és foglalkoztatás-ösztönző térségi és helyi gazdaságfejlesztés, az ehhez szükséges helyi feltételek biztosítása, illetve a helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges önkormányzati üzleti infrastrukturális háttér és szolgáltatások fejlesztésének támogatása.
Az üzleti infrastruktúra részeként kiemelt célterület a helyi ellátáshoz kapcsolódó önkormányzati infrastrukturális feltételek megteremtése, a helyi vállalkozók megerősítése a foglalkoztatás bővítése céljából. A projektet Bélkő Nonprofit Területfejlesztési Kft. valósítja meg.

A park valódi üzleti parkként működik, hiszen a klasszikus szolgáltatásokon kívül üzemépületeket, bemutatótermeket és irodákat is lehet bérelni illetve lízingelni. A projekt keretében az Ipari Park elavult közműrendszerének felújítására: vízvezetékrendszer fejlesztésére, tűzivíz hálózat kialakítására, gázvezeték hálózat fejlesztésére, a szennyvízhálózat rekonstrukciójára, a csapadékvíz hálózat fejlesztésére, útfelújításra és a meglévő szolgáltató épület rekonstrukciójára kerül sor.

A szolgáltatóház esetében több éves, évtizedes felújítási, rekonstrukciós igény kerül kielégítésre a beruházás keretében. A szolgáltató ház felújítása során sor kerül a tetőszerkezet javítására, a villamos hálózat rekonstrukciójára és a fűtési rendszer korszerűsítésére.
A fejlesztéssel cél egy fenntartható épület kialakítása a betelepült vállalkozások számára megfelelő színvonalú szolgáltatások biztosításának lehetősége, a betelepülni szándékozó vállalkozások számára megfelelő körülmények biztosítása.

A projekt kódja: TOP-1.1.1-15-HE1-2016-00001
A támogatás összege: 400 000 000 Ft

Elkezdődhet a kivitelezés az Ipari parkban

  1. december

A projekt indulása óta, hosszas előkészítő szakaszt követően, a sikeres közbeszerzésnek köszönhetően elkezdődhet az Ipari park közműveinek felújítása, a tűzivíz rendszer kiépítése. A kivitelezői szerződés aláírását követően jövőre indulhatnak a munkálatok.

TOP-1.1.1.-15-HE1-2016-00001


 

Megújulnak a közművek a TOP projektnek köszönhetően

  1. március

2016-ban elnyert TOP forrásnak köszönhetően idén végre elkezdődhetnek a kivitelezési munkák az Ipari parkban. A projektnek köszönhetően megújul a gázhálózat, a közvilágítás fejlesztésére kerül sor, a vízvezeték, a szennyvíz hálózat valamint a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésére kerül sor. Továbbá kiépítésre kerül a tűzivíz hálózat és a belső úthálózat egy része is megújul.


 

Sikerrel zárult az irodaház felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás

  1. augusztus

A TOP-os projekt keretében nemcsak a külső közműrendszer fejlesztésére kerül sor, hanem megújul az Ipari parkban lévő szolgáltatóház is. Ennek keretében az irodaház külső szigetelést kap, a tetőszerkezet felújítására is sor kerül, valamint az irodaház részleges akadálymentesítésére is sor kerül. A munkálatok 2020. augusztusában kezdődnek és mintegy fél évig tartanak.


 

Jól haladnak a munkálatok az Ipari parkban

  1. október

Jól haladnak az idén elkezdődött fejlesztési munkálatok. A külső közműhálózat fejlesztésének mintegy 75%-a, míg a szolgáltatóház felújítási munkáinak is negyede elkészült októberre.  A felújítási munkák nagy része várhatóan még az idén elkészül.

Átadták a közműfelújításra vonatkozó beruházást

2020. december

  1. december 15-én átadták a külső közműhálózat fejlesztésére vonatkozó beruházást. A fejlesztés keretében megújult a gázhálózat, a közvilágítás, valamint a vízvezeték, a szennyvíz hálózat és a csapadékvíz elvezető rendszer felújítása is megtörtént. Továbbá hiánypótló beruházásként kiépítésre került a tűzivíz hálózat illetve a belső úthálózat egy része is megújult.

TOP-1.1.1.-15-HE1-2016-00001

Elkészült az irodaház felújítása

  1. március

Az elnyert TOP forrásnak köszönhetően megújult az Ipari parkban lévő szolgáltatóház is. Ennek keretében az irodaház külső szigetelést kapott, a tetőszerkezet felújítására, valamint az irodaház részleges akadálymentesítésére is sor került.

TOP-1.1.1.-15-HE1-2016-00001