1. Elhelyezkedés, megközelíthetőség
  2. Létrejöttének előzményei
  3. Betelepült vállalkozások
  4. Szolgáltatások – Partnereink
  5. Környezetvédelem

 

1. Elhelyezkedés, megközelíthetőség

A Bélapátfalvi Ipari Park Budapestről az M3-as autópályán közelíthető meg. Eger felől egyrészt az Eger-Putnok vasútvonalon, valamint a 25 sz. út elágazásától Szilvásvárad felé található.

2. Létrejöttének előzményei

A múlt század elején a térségben jellemző mezőgazdasági kultúrát felváltotta az ipar, a cementgyártással, és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló szakmákkal. A cementgyár bezárása az országos átlagot meghaladó munkanélküliséget eredményezett, ezért elengedhetetlenül fontos és alapvető feladat egy olyan ipartelep létrehozása, amely mihamarabb enyhíteni tud a településeken kialakult problémán.

A település, illetve a környék nagy részének munkát adó cementgyár bezárása után, a bélapátfalvi önkormányzat – a keletkezett munkanélküliséget enyhíteni szándékozó cálzattal – pályázott az ipari park címre, majd 2001-ben el is nyerte azt. A park az egykori Bélapátfalvi Cementgyár területén fekszik, tehát jellegét tekintve rekultivációs ipari parknak minősül.

Az ipari park 74,9 ha-os területéből 49 ha az ún. új cementgyár területe, melynek tulajdonjogát 2003. január 1-ével az egykori cementgyár tulajdonosa ajándékozás útján átruházta a Bélkő Területfejlesztési Kht-ra, mely a park működtetéséért felelős. A társaság többek célul tűzte ki, hogy munkahelyteremtés és szerkezetátalakítás által növelje a térség gazdasági esélyét. Célja továbbá a népességmegtartás, és a település központi szerepkörének növelése. A Bélkő Kht. által üzemeltetett park az új esélyek, a megújuló ipar szimbóluma, mely vállalkozóbarát környezetben várja a betelepülni szándékozókat.

Cél, hogy a Bélapátfalvai Ipari Park a Nyugat-Bükki kistérség meghatározó gazdaságszervező tényezőjévé váljon. Küldetése, hogy a fennálló gazdasági problémákat úgy kezelje rövid távon, hogy egyúttal megteremtse a kistérség közép- és hosszú-távú fejlődésének alapjait, fokozott figyelmet fordítva a meglévő és tervezett idegenforgalmi beruházásokkal való együttélésre és együttműködésre. Mivel a Nyugat-Bükki kistérség legnagyobb értékét az itt található természeti területek jelentik, területük egy része a Bükki Nemzeti Park része, benne fokozottan védett területekkel, Szilvásvárad Szalajka völgy, Gerennavár stb., a tervezett gazdasági tevékenységeket csak ezek szem előtt tartásával, megőrzésével és összehangolt fejlesztésével szabad kialakítani.

Az Ózd-Putnoki-Észak-Hevesi vállalkozói övezethez tartozó települések: Bélapátfalva, Szilvásvárad, Nagyvisnyó, illetve hátrányos helyzetű települések, Balaton, Bekölce, Mónosbél, Bükkszentmárton, Mikófalva mintegy 15 ezer lakosa számára kitörési pont lehet a három ütemben megvalósítandó Bélapátfalvi Ipari Park, mely egyrészt zöldmezős beruházásoknak adhat otthont, másrészt a volt Cementgyár meglévő infrastruktúrájára épített barna mezős, rehabilitációs ipari parkként működhet.

Első ütem
Az első ütem a cementgyár területe, amely a község északi részén helyezkedik el, személy és teherportai bejárata a Szilvásvárad felé vezető 2506-os sz. közútról közvetlenül van. Területe 49 ha. A területen az ivóvíz-vezetékhálózat kiépített hossza kb. 3400 m, keresztmetszete 1”-Ø 150 mm (80%-ban KPE, 20%-ban acélcső). A szennyvízvezeték kiépített hossza kb. 2000 m, keresztmetszete Ø 20 – Ø 30 tokos betoncső. A csapadékvíz elvezetése a 2600 m hosszban kiépített Ø 30- Ø 80 tokos betoncső vezetéken történik. A gázfogadó és mérő állomáson 1999-ben lett új hitelesített mérőrendszer telepítve. A technológiai célú vezetékhálózat 6 bar nyomású. Az ipartelepi hűtővíz hálózat adja a gyár tüzivíz ellátásának 80%-át. Kiépített hossza kb. 2100 m, keresztmetszete Ø 200- Ø 600 mm-es acélcső. Az ipartelep ipari víz hálózata kb. 1200 m hosszban került kiépítésre, Ø 80- Ø 300 mm-es keresztmetszettel. A gyár tüzivíz csapjainak 20%-a van erre telepítve. Az elektromos kábelhálózat részben kábelalagútban, részben földben fektetve található. A jó állapotú iparvágány hossza meghaladja a 9 km-t.

Második ütem
A második ütem az ún. régi cementgyár 8 ha 3526 m2-es területe, valamint a már betelepült vállalkozások egy részének telephelyei találhatók. Ezen a területen a cementgyári létesítmények 1999-ben kerültek elbontásra, majd 2000-ben termőföld ráterítésével lett rendezve a terep. A terület geodéziailag egyenletes a maximális szintkülönbség 2-3 méteren belül van. A második ütem iparterületeinek infrastrukturális ellátottsága minden tekintetben kielégítő. Az ivóvíz ellátása egy DN 100-as vezetéken biztosított, amely a jelenlegi igény többszörösének kielégítésére is alkalmas. A szennyvízelvezetés egy 267 fm hosszban kiépített Ø 30 tokos betoncső gerincvezetékén történik a községi szennyvíztelep felé. Az elektromos energiaellátás a cementgyár 6 kV-os transzformátorházából, 6 kV-os kábel lefektetésével 0,4 kV-ra történő transzformálással lett megoldva. A gázellátását egy 3 bar túlnyomású Ø 63 KPE elosztóvezetékről, Ø32 leágazó vezeték kiépítésével oldják meg. Bélapátfalva vasútállomása és az érintett telephely között az 1950-es években az Eger – Putnoki vasútvonal bélapátfalvi szakaszával párhuzamosan, attól függetlenül iparvágány lett kiépítve. A vasúti hidak megmaradtak, a továbbfejlesztés lehetősége fennáll.

Harmadik ütem
Ez a zöld mezős terület a már betelepült és jelenleg is működő vállalkozásoknak nyújt terjeszkedési, bővítési lehetőséget. A terület nem egészen szabályos és nehezen osztható, ezért a települési önkormányzat felé benyújtottuk területbővítési javaslatunkat.

3. Betelepült vállalkozások

 

#
Vállalkozás neve
Foglalkoztat
Tevékenység
Vezető
Telefonszám
1.
Berecz Trans
15
szállítmányozás
Márton István
Berecz István
36/554-031
3.
AL-GO TEXTIL Kft .
50
textilipar
Alexander Goller
30/303-4545,354-144
4.
Bárd-Fa Bt.
12
fafeldolgozás
Bárdos József
354-306
5.
BÉ-GÉP 2000 Kft.
0
gépipar
Pásztor Gyula
30/9789-888
6.
BÉLKŐFU Kft.
1
fuvarozás
Bársony István
454-155
7.
Hozmann Kálmán
10
szemétszállítás
36/354-435
8.
D-P Konzorcium Kft.
15
fémipar
Pásztor Gyula
30/9789-888
9.
Észak-Magyarországi Vízművek Rt.
vízügy
Bertalan Imre
354-283
10.
Filipszer Kft
15
gépipar
Pásztor Gyula
30/9789-888
11.
Fish & Food Kft.
30
élelmiszeripar
Pető István
354-319, 454-221
12.
Majnár Ernő fuvarozó
1
fuvarozás
Majnár Ernő
354-442
13.
NYP Kft.
20
fafeldolgozás
Nyári Pál
554-025
14.
PRIMERVILL Kft.
5
villamosipar
Liktor Tamás
30/967-443,354-384
15.
SZIKRA Kft.
31
Nyílászárók gyártása
Tóth László
30/9831-354
16.
SZILVÁS 2001 Bt.
4
fafeldolgozás
Farkas Gyula
30/9738-494
17.
TOMETH Kft.
30
fémtechnika
Tóth Péter
30/9674-421,554-080
18.
VITO Kft.
22
fuvarozás
Berecz István
30/9432-510,354-118
19.
Párlat Bt.
2
pálinkafőzés
Barta Gábor
20/366-9651
20.
Barimpex 2000 Kft.
20
Nyílászáró, épületburkolat, panel gyártás,
Egedné Barzsó Edit
415-200
21.
Bélkő L.A.A.K Kft.
30
Csokoládégyártás
Tóth László
554-124

 

 

4. Szolgáltatások

– Őrzés-védelem
– Banki szolgáltatás
– Irodai szolgáltatások, internet
– Tárgyalóterem
– Parkolási lehetőség
– Jogi tanácsadás

Partnereink

Bélapátfalva Város Önkormányzata
3346 Bélapátfalva IV. Béla u. 1.
Tel/fax: 36/354-125
E-mail: belapatfalva@enternet.hu

ITDH
Észak Magyarországi Regionális képviselete
3300 Eger Dobó tér 6/A.
Tel/fax: 36/311-847
E-mail: hmitdh@itd.agria.hu

Claudius Ipari és Innovációs Park Kft.
9700 Szombathely Kőszegi u. 23.
Tel/fax: 94/343-105
E-mail: ip@ip.szombathely.hu

Észak Magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség
3530 Miskolc Mindszent tér 4.
Tel: 46/517-309
Fax: 46/517-399
Ipari Parkok Egyesület (IPE)
1116. Budapest, Fehérvári út 130.
Telefon/Fax: 206-2586, 382-1565, 382-1566
Levélcím: 1519. Budapest, Pf. 426.
E-mail:ipe@mail.datanet.hu

Magyar Tudományos-Technológiai és Ipari Parkok Szövetsége (MATTIP)
1144 Budapest, Füredi u. 74-76.
Tel: 467-0236
Fax: 467-0236
E-mail: consulting@vnet.hu

Üzemeltető, kapcsolat

Bélkő Területfejlesztési Kft
3346 Bélapátfalva IV. Béla u. 1.
Postacím: 3346 Bélapátfalva
E-mail: belko.kht@belko.hu

 

5. Környezetvédelem

A Bélapátfalvai Ipari Park I. és II. ütemének területi állapotfelmérése során megállapították, hogy a területen a lakóházak közelsége miatt olyan tevékenység folytatható, amely a lakóterület közelsége folytan a zajkibocsátás a megengedett határon belül marad, valamint korszerű – nem szennyező technológiát alkalmaz. Az ipari park kialakításánál figyelembe veendő egyéb környezetvédelmi szempontok:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból az ipari parkban végzendő tevékenységeknél figyelembe kell venni a 21/2001 (11.14.) korm. rendelet előírásait, különös tekintettel a védelmi övezetek nagyságára.

A telepítendő technológiáknál figyelembe veendő, hogy zajkibocsátásuk összességében ne okozzon az ipari park melletti lakóterületen nappal 50 dB, éjszaka 40 dB határérték feletti zajterhelést.

Az egyes tevékenységek telepítésénél a fentieken kívül kiemelten fontos a 98/2001 (VI. 15.) korm. rendelet előírásainak, valamint a 2000. évi XLIII. hulladékgazdálkodási törvény és annak végrehajtási utasításainak figyelembe vétele.