KIKET VÁRUNK?

 

Az ipari parkba olyan betelepülő vállalkozásokat várunk, melyek tevékenysége környezeti káros hatásoktól mentes, a térségben jelenleg is dinamikusan jelen lévő idegenforgalom fejlesztésével harmonizáló, azt nem zavaró, lehetőség szerint kiszolgáló jellegű.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból az Ipari Parkban végzendő tevékenységeknél figyelembe kell venni a 21/2001 (11.14.) Korn. rendelet előírásait, különös tekintettel a védelmi övezetek nagyságára. A telepítendő technológiáknál figyelembe veendő, hogy zajkibocsátásuk összességében ne okozzon az Ipari Park melletti lakóterületen nappal 50 dB, éjszaka 40 dB határértek feletti zajterhelést. Az egyes tevékenységek telepítésénél a fentieken kívül kiemelten fontos a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet előírásainak, valamint a 2000. évi XLVI. hulladékgazdálkodási törvény és annak végrehajtási utasításainak figyelembe vétele.

Környezetvédelem

A Bélapátfalvai Ipari Park I. és II. ütemének területi állapotfelmérése során megállapították, hogy a területen a lakóházak közelsége miatt olyan tevékenység folytatható, amely a lakóterület közelsége folytan a zajkibocsátás a megengedett határon belül marad, valamint korszerű – nem szennyező technológiát alkalmaz. Az ipari park kialakításánál figyelembe veendő egyéb környezetvédelmi szempontok:

– Levegőtisztaság-védelmi szempontból az ipari parkban végzendő tevékenységeknél figyelembe kell venni a 21/2001 (11.14.) korm. rendelet előírásait, különös tekintettel a védelmi övezetek nagyságára.

– A telepítendő technológiáknál figyelembe veendő, hogy zajkibocsátásuk összességében ne okozzon az ipari park melletti lakóterületen nappal 50 dB, éjszaka 40 dB határérték feletti zajterhelést.

– Az egyes tevékenységek telepítésénél a fentieken kívül kiemelten fontos a 98/2001 (VI. 15.) korm. rendelet előírásainak, valamint a 2000. évi XLIII. hulladékgazdálkodási törvény és annak végrehajtási utasításainak figyelembe vétele.